2018 års resor kommer att presenteras här. 

 

 

Inga fler resor för 2018 är inplanerade.

 

 

 

Anmälningar och betalningar till resorna görs i B-tränarrummet på Åby på loppdagar.
Där kan man också få svar på eventuella frågor.

Mer info om resorna kommer att läggas ut här på hemsidan och på Facebook.