Medlemsavgiften för enskild medlem är 250 kr. Familjemedlemsskap är 350 kr. (2 personer).
Alla är välkomna att bli medlemmar.

Som medlem får du delta i tisdagsprovloppen. Du har 10% på Hippo foder på Börjes i Kungsbacka. Du har 5% på apoteksvaror via internetbeställning.
Du kan följa med på resor, utflykter, föredrag, kurser mm. Göra din röst och ditt förslag hörd.
Träna på 4 olika Åbygårdar samt banan. Låna tävlingssulky.

Vi arbetar för B-tränarnas bästa och bevarande på alla sätt.

För mer information, kom till vårt rum på Åby eller gå in på vår hemsida.

Postgiro: 431 99 30 – 6 eller kontant betalning.

VÄLKOMNA