Vi jobbar ständigt för förbättringar för våra Monté- och B-tränare och tillsammans är vi starka!

Vi är Sveriges största B-tränarförening och det är vi väldigt stolta över!

Dags att betala medlemsavgiften för 2020.
250 kr för B-tränare.
Då får man en medhjälpareförsäkring plus vara med i provlöpen samt andra aktiviteter.

100 kr för stödmedlemmar.
Då får man följa med på diverse aktiviter.

Postgiro: 431 99 30-6
(Glöm inte att skriva vem medlemskapet ska gälla för)