Medlemsavgift

Missa inte att betala in din medlemsavgift!
Enskild 250:- och för två (familj) kostar det 350:-.
Betala till Postgiro: 431 99 30 – 6, märk betalningen med namn!